Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς-μετακόμισης εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας, και εργαστηρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προϋπολογισμού 22.320,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English