Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την ετήσια συντήρηση, πιστοποίηση, αποκατάσταση βλαβών, ελέγχου της σωστής λειτουργίας και ρύθμιση του εξοπλισμού Μέσης Τάσης αλλά και του κεντρικού εξοπλισμού Χαμηλής Τάσης (πεδίο), Η/Ζ και UPS των κτιριακών συγκροτημάτων του ΠΔΜ στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English