Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, Ωρομέτρησης και PORTAL της εφαρμογής HCM για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 20.903,92 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English