Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: τη μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 01/04/2024 έως 31/03/2027, προϋπολογισμού 21.600,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English