Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: Τη μετάπτωση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην υπηρεσία νέφους Office 365 της Microsoft, προϋπολογισμού 19.840,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English