Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων της νέας Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης & στην Καστοριά, για χρονικό διάστημα από 10-10-2022 έως 15-01-2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English