Νέα πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 37.200,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2023 ή έως τη συμπλήρωση του προϋπολογιζόμενου ποσού, αρ. Πρωτ. 579/24-09-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English