Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες σταβλικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», αρ. διακήρ. 1/2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English