Επαναληπτική πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια ετήσιας άδειας λογισμικού MATLAB Campus-Wide για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας, προϋπολογισμού 16.120,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English