Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις πόλεις της Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English