Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Φλώρινα)

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ’ 8/1e/14-10-2015 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την προμήθεια 230.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, κατά το διάστημα 1/1/2016 έως και τις 31-12-2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετικά αρχεία:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English