Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φοιτητικών εδράνων & καθισμάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, με εκτιμώμενη αξία 107.498,45 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English