Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για: «Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες σταβλικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα», από 01/08/2023 έως 30/09/2024 ή για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού, 98.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English