Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση–Αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης/θέρμανσης), fan-coil (δαπέδου και οροφής) καθώς και των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου και των ψυκτικών θαλάμων, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας»

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση–Αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης/θέρμανσης), fan-coil (δαπέδου και οροφής) καθώς και των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου και των ψυκτικών θαλάμων, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού 183.245,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (νέος κωδ. εναρίθμου: 2021ΝΑ34600180, ΣΑ ΝΑ346) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

αριθμός διακήρυξης 9/2022
αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 162120

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English