Διακήρυξη αρ. 10/2022 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English