Διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Κοζάνη

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Κοζάνη, για 4 έτη (από 01‑09‑2016 έως 31-05-2020). Σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου η 17/4/09-03-2016. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 100,00 € μηνιαίως.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη 50100). Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://diavgeia.gov.gr/doc/683Κ469Β7Κ-Λ8Ο?inline=true

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English