Διαγωνισμός για τη φύλαξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου στην Φλώρινα, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €  χωρίς τον ΦΠΑ, για το διάστημα από 01/04/2016 – 31/12/2017, από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

Σχετικά αρχεία:

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English