Απόφαση έγκρισης μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των Αιτήσεων-Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Α’ Φάση του Διαγωνισμού «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών και Συνεδριακού Κέντρου στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ».

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English