Προκήρυξη Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – “Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου» (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT) για το ακαδ. έτος 2023-2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English