Παράταση αιτήσεων για το ΜΠΣ “Βιοϊατρική Μηχανική”

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Βιοϊατρική Μηχανική” παρατείνονται μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2020. Μπορείτε να δείτε την αρχική ανακοίνωση της προκήρυξης του ΜΠΣ εδώ:

Προκήρυξη ΜΠΣ “Βιοϊατρική Μηχανική”

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του, https://biomed.uowm.gr/.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English