Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (άρθ. 8 του ν.4795/2021)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English