Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων α) των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και β) των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English