Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English