Πρακτικό εξέτασης ένστασης Για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών/τριων με τους αναπληρωτές τους στο Τμήμα Μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English