Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε) σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών / φοιτητριών Α’ και Γ’ κύκλου σπουδών, στη Συνέλευση Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English