Πρακτικά για την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας εργαστηρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με τίτλο: «Εργαστήριο παίδων και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρίες: Ανίχνευση, αξιολόγηση, παρέμβαση ΑΝΑΞΠΑ-ΑΜΕΑ»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English