Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English