Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών πρώτου και τρίτου κύκλου σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου με θητεία από 01-01-2024 έως 31-12-2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English