Τρόπος Υποβολής μελετών για το Σύνθετο Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα»

Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια παρατηρήσεων ενδιαφερομένων, προκύπτει ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανώνυμη αποστολή των μελετών μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών. Ως εναλλακτική προτείνεται η χρήση τυχαίας επωνυμίας – περιγραφής η οποία δεν πρέπει να συνδέεται ή να παραπέμπει στον αποστολέα.

Με την λήξη υποβολής των μελετών την Παρασκευή 10 Μαΐου και ώρα 14:00, παρακαλούμε να αποσταλεί ηλεκτρονικά το αποδεικτικό αποστολής μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://web.uowm.gr/HD3UUE2JLSL0DOFWQO ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα (αποστολή ψηφιακής φωτογραφίας αποδεικτικό αποστολής). Η διαδικασία αφορά όσους θα επιλέξουν να αποστείλουν τις μελέτες μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών. Η αποστολή του αποδεικτικού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την Κυριακή 12 Μαΐου και ώρα 23:59.

Αν. Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Καθηγητής κ.Γεώργιος Μαρνέλλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English