Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Σχέδιο του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη διαβούλευση της 2ης Ιουνίου 2014 της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και των παρατηρήσεων τόσο των μελών αυτής όσο και της Διοικούσας Επιτροπής:

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English