Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English