Πίνακες επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Πρωτοετείς φοιτητές

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα γίνουν απευθείας στις Γραμματείες των Τμημάτων από τις 03-10-2022 μέχρι και τις 07-10-2022.


 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English