Διαδικασία ενεργοποίησης του Ιδρυματικού Λογαριασμού (Uregister) για πρωτοετείς φοιτητές

Πρωτοετείς φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οι πρωτοετείς φοιτητές να ξεκινήσετε την διαδικασία ενεργοποίησης του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού (Uregister).

https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν είστε φοιτητής των τμημάτων :

  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

παρακαλούμε ελέγξτε στις ιστοσελίδες των τμημάτων σας για ανακοινώσεις ή επικοινωνήστε με την Γραμματεία σας (https://www.uowm.gr/academics/scholes-kai-tmimata/) για να βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της καρτέλας σας στο σύστημα φοιτητολογίου και μπορείτε να προχωρήσετε στην Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού URegister.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English