Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο “Μείωση αποτυπώματος άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων μέσω καινοτόμων βιολογικών διεργασιών”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English