Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών για τις εκλογές εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English