Προκηρύξεις εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώσεις
Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή / Διευθύντριας στα Εργαστήρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:
  1. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ)
  2. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)
  3. Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)

Περισσότερα στο σύνδεσμο https://chemeng.uowm.gr/?p=9231

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English