Προκήρυξη θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων δι-λειτουργικών καταλυτικών συστημάτων για ταυτόχρονη δέσμευση και μετατροπή του CO2 σε συνθετικό φυσικό αέριο».

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικά ή με κούριερ στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, τ.κ. 50132 Κοζάνη, τηλ. 24610-56654).

Επισυνάπτεται η προκήρυξη, στην οποία επισυνάπτεται η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου και πρότυπο αίτησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΧΜ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English