Πρακτικό Ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ για τη συγκρότηση των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Σύγκλητος)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English