Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και πρακτικό επιλογής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English