Πρακτικά Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ανακοινώσεις

1.Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών για ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΩΤ. ΝΟ

2.Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορισμού διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΩΤ. ΝΟ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English