Πρακτικά ανακήρυξης υποψήφιων, καταμέτρησης ψήφων και εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών του τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής της σχολής οικονομικών επιστήμων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English