Περιφέρεια και Πανεπιστήμιο ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Δυτική Μακεδονία

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Αναβάθμιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας τους, επιδιώκουν τόσο η Περιφέρεια όσο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ τους. Στην κίνηση αυτή προέβησαν οι δύο αρχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θέλοντας να επισφραγίσουν την κοινή πεποίθηση που ανέπτυξαν ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Κασαπίδης και ο Πρύτανης κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης για τη συνένωση  δυνάμεων των δύο τοπικών αρχών προς όφελος της Δυτικής Μακεδονίας.

Το μνημόνιο υπογράφηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και ουσιαστικά κατοχυρώνει θεσμικά δράσεις που θα αναπτύσσει η Περιφέρεια με τη συνδρομή και στήριξη του Πανεπιστημίου. Από την πλευρά της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου καθώς και το έργο που επιτελεί τόσο ως εκπαιδευτικό όσο και ως ερευνητικό ίδρυμα.

Σε δηλώσεις τους μετά την υπογραφή του μνημονίου, ο  Πρύτανης  του Πανεπιστημίου κ. Θεοδουλίδης τόνισε τη βαρύνουσα σημασία που αυτό έχει ιδιαίτερα σε μία κομβική περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, ενόψει της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο. Για το λόγο αυτό η ενίσχυση και υποστήριξη του Ιδρύματος, θα είναι ένα από τα δώδεκα αναπτυξιακά μέτρα που προτείνονται ενώ σημείωσε ότι είναι το δεύτερο Ίδρυμα στην Ελλάδα που προβαίνει σε ανάλογη συνεργασία.

Από τη μεριά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης ανέφερε ότι η υπογραφή του Μνημονίου, αποτελεί τη θεσμική επισφράγιση της κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας βασισμένης στην επιστημονική γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Πάνω σε αυτά και τα πολλά και αναξιοποίητα πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας, επεσήμανε ότι μπορούμε να χτίσουμε τη νέα της προοπτική και να λύσουμε πολλά προβλήματα. Φορείς αυτής της γνώσης που θα βοηθήσει στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και του τρόπου σκέψης τόνισε ότι εκτός από τους καθηγητές θα είναι οι νέοι άνθρωποι που θα τους στηρίξουμε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους στον τόπο μας.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρουσία των Αντιπρυτάνεων ενώ έπειτα από την υπογραφή του ακολούθησε γόνιμος διάλογος και ενημέρωση για τις προοπτικές της συνεργασίας ξεκινώντας από τον κλάδο της ενέργειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English