Ημερίδα με θέμα: Στοχαστική Μοντελοποίηση

Ανακοινώσεις

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στo Aμφιθέατρο 2, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Παράρτημα Καστοριάς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: Στοχαστική Μοντελοποίηση.

Ομιλίες:

 • «Στοχαστική Μοντελοποίηση»,
  Τσακλίδης Γεώργιος,
  Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ..
 • «Το ομογενές Μαρκοβιανό σύστημα διακριτού χρόνου με τυχαίες χωρητικότητες. Εφαρμογή στη μελέτη ουράς με τυχαίο αριθμό εξυπηρετητών»,
  Βασιλειάδης Γεώργιος,
  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΠΔΜ.
 • «Κρυφά Ομογενή Μαρκοβιανά Συστήματα – Αναπαράσταση με μοντέλο χώρου καταστάσεων»,
  Λύκου Ροδή,
  Εξωτερική Συνεργάτιδα Τμήματος Μαθηματικών Π.Δ.Μ., Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ..
 • «Ένα στοχαστικό επεκτεταμένο επιδημιολογικό μοντέλο για την πρόβλεψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Εφαρμογή στα δεδομένα COVID-19 στη Γαλλία»,
  Παπαγεωργίου Βασίλειος,
  Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ..

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • English