ΦΕΚ τ.Β’ 341/29-1-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English