Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2016, έναρξη – λήξη ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων

Ανακοινώσεις

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 19/20-4-2016 αποφάσισε τα παρακάτω όσον αφορά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016, την
έναρξη – λήξη ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων.

 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016 29.08.2016-23.09.2016
Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 26.09.2016-23.12.2016
Εξεταστική περίοδος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 23.01.2017-10.02.2017
Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 13.02.2017-26.05.2017
Εξεταστική περίοδος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 29.05.2017-16.06.2017

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English