Έκδοση Βεβαιώσεων Σπουδών

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση βεβαιώσεων σπουδών, οι  φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών ως εξής:

Για τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής:
kef1@uowm.gr
με  τηλέφωνο επικοινωνίας το 24610-68067, εσωτ.1067. Υπεύθυνη υπάλληλος είναι η Χαρούλα Μητσιώρη

Για τα τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών:
kef2@uowm.gr
με τηλέφωνο επικοινωνίας 24610-68068, εσωτ.1068.   Υπεύθυνος υπάλληλος είναι ο Γιώργος Καρυπίδης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English