Έγκριση κατάταξης δικαιούχων για στέγαση φοιτητών παλιών ετών

Ανακοινώσεις

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της με αριθμ. 6/10- 09-2015 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών, για τη στέγαση φοιτητών παλιών ετών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση το άρθρο 4 παρ. 2, 5 και το άρθρο 6 του εσωτερικού κανονισμού των φοιτητικών εστιών.

Σχετικά αρχεία: Ανάρτηση στην Διαύγεια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English