Ευχαριστίες για τα πρώτα διαδικτυακά σεμινάρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Το Σάββατο και την Κυριακή 25 & 26 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα πρώτα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με θέμα «Μεταλλευτικός Σχεδιασμός Επιφανειακών Λιγνιτωρυχείων στο Νέο Ενεργειακό Τοπίο – Κρίσιμοι Παράγοντες και Μοντέλα Βελτιστοποίησης» και ομιλητή τον Δρ. Ρούμπο Χρήστο, και «Ορυκτός Πλούτος & Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ – Η Συμβολή τους στην Ελληνική Οικονομία» με ομιλητή τον Δρ. Αποστολίκα Αθανάσιο.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότεροι από 120 φοιτητές του Τμήματος καθώς και πολλοί καθηγητές και συνάδελφοι από τη μεταλλευτική βιομηχανία. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν κοντά στο επάγγελμα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων μέσα από τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία που τους μετέφεραν οι ομιλητές, και να εκτιμήσουν τις προοπτικές και τις προκλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας της Ελλάδας. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων.

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ευχαριστεί θερμά τον Δρ. Ρούμπο Χρήστο, Διευθυντή Κλάδου Μεταλλευτικών Ερευνών της ΔΕΗ ΑΕ, και τον Δρ. Αποστολίκα Αθανάσιο, Διευθυντή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ, για την πολύτιμη προσφορά τους στη μετάδοση γνώσεων στους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος.

Το Τμήμα θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση και άλλων σεμιναρίων που θα καλύπτουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όλο το εύρος των επιστημονικών αντικειμένων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, με τη συνδρομή διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καπαγερίδης Γιάννης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English