Δημοσίευση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου της ΜΥΦΕΟ

Ανακοινώσεις

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) προετοίμασε και δημοσιεύει το πρώτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε στο χρονικό διάστημα Αύγουστος 2020-Οκτώβριος 2020. Το ενημερωτικό δελτίο έχει ως στόχο να προωθήσει τη διάχυση των δράσεων της μονάδας, να παρουσιάσει μία αποτίμησή τους καθώς και να ενημερώσει το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για τις νέες προγραμματισμένες δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν προσεχώς. Παράλληλα, στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο της ΜΥΦΕΟ βρίσκει κανείς και άλλες θεματικές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα που αφορούν τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, όπως η στήλη με τα θετικά πρότυπα. Ακόμη, η στήλη με τις πιο συχνά διατυπωμένες ερωτήσεις παρέχει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που έλαβε η μονάδα ως τώρα.

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού του ΠΔΜ, τα οποία έλαβαν κάποια από τις υπηρεσίες τις μονάδας και επιθυμούν να μοιραστούν την εμπειρία τους, να επικοινωνήσουν μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου myfeo@uowm.gr, προκειμένου να τη συμπεριλάβουμε στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο. Η συμπερίληψη οποιασδήποτε προσωπικής δήλωσης σε ενημερωτικό δελτίο θα γίνεται πάντα με γνώμονα την προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English