Διαβίβαση πινάκων των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των διακριθέντων αθλητών, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή, έτους 2022

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English